Nikola TESLA Electrical World ( 25 Mayıs 1889 )

Düşünülebilir tüm avantajları tek bir formda birleştirmenin imkansız olduğu apaçıktır ve tüm farklı formları tek bir ortak standarda göre değerlendirmekte mantıksız olur

Nikola Tesla İmza

Leave a Reply